Privacy verklaring

Om diensten en producten te kunnen leveren verwerkt Defining Moments Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke
Defining Moments Photography, gevestigd aan Woodmans Cottage, Boxhill Road, Tadworth, Surrey KT20 7LF, Verenigd Koninkrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
E: info@definingmoments.nl
T: +31 (0)68 70 68 047
W: www.definingmoments.nl

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende gronden
Defining Moments Photography verwerkt je persoonsgegevens:
• doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of producten en deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en/of gerelateerd aan de diensten en/of producten;
• en/of omdat je deze gegevens zelf aan Defining Moments Photography verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Informatie m.b.t. de trouwdag (trouwlocatie, dagprogramma, contactgegevens van ceremoniemeesters)

Defining Moments Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst;
• Informatieverstrekking d.m.v. telefonisch- en e-mail contact;
• Afleveren van producten en/of diensten;
• Administratie en facturatie;
• Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Defining Moments Photography verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Duur van de opslag persoonsgegevens
Defining Moments Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met uitzondering van de administratie waar contactgegevens in/op vermeld staan vanwege de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Gebruik van cookies op website
Defining Moments Photography gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Defining Moments Photography gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Defining Moments Photography hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website van Defining Moments Photography staan buttons van sociale media, waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Wanneer je hiervan gebruik maakt kan het zijn dat sociale media persoonsgegevens van je verwerken. Defining Moments Photography heeft geen invloed op de wijze waarop deze sociale media omgaan met jouw persoonsgegevens en verwijzen daarvoor naar de privacyverklaring van de betreffende sociale media.

Beveiliging van je persoonsgegevens
Defining Moments Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Defining Moments Photography via info@definingmoments.nl.

Defining Moments Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een klacht hebben, dan zou Defining Moments Photography het op prijs stellen als je dit eerst aan haar zou willen laten weten zodat Defining Moments Photography kan proberen om het meteen op te lossen.

Recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering, klachtenrecht
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of om verwijdering te vragen. Daarnaast heb je het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Hiertoe kun je contact opnemen met Defining Moments Photography via info@definingmoments.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou zelf wordt gedaan vraagt Defining Moments Photography een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy wordt je geacht alle nummers zoals paspoortnummer en BSN nummer (Burgerservicenummer) zwart te maken. Defining Moments Photography zal uiterlijk binnen vier weken reageren op het verzoek.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.